==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Trầm Hương - Kỳ Nam là các báu vật trong rừng sâu. Vì một ký Trầm có thể đổi được chục cây vàng, một ký Kỳ đổi được cả ký lô vàng. Do Trầm Kỳ được sử dụng vào các môn thuốc chữa bệnh và hương liệu. Dọc theo dãy Trường Sơn từ Quảng Bình xuống đến Lâm Đồng, những người dân sống nơi đây thường vào rừng săn bắn, và thường tìm kiếm trầm hương và kỳ nam.

Trầm Hương - Kỳ Nam là các báu vật trong rừng sâu. Vì một ký Trầm có thể đổi được chục cây vàng, một ký Kỳ đổi được cả ký lô vàng. Do Trầm Kỳ được sử dụng vào các môn thuốc chữa bệnh và hương liệu. Dọc theo dãy Trường Sơn từ Quảng Bình xuống đến Lâm Đồng, những người dân sống nơi đây thường vào rừng săn bắn, và thường tìm kiếm trầm hương và kỳ nam.

Kỳ Nam và Trầm Hương được phát hiện nhiều từ vùng Quảng Nam cho đến Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bình Định. Đây là loại rễ hay thân cây Gió lâu năm đã mục.

Trầm Hương - Ký Nam

Cây Gió có ba loại : Gió lưỡi trâu, Gió lang và Gió bầu. Trầm hương có xuất xứ từ Gió lưỡi trâu và Gió lang còn Gió bầu sinh Kỳ Nam. Cây Gió tự mọc trong rừng qua nhiều năm trở thành cổ thụ.

Có giả thuyết cho rằng, thân cây gió bị bọng rồi những con ong, con kiến làm tổ trong đó và đưa mật hoa về ăn, nên mật hoa ngấm vào thịt cây Gió lâu năm thành Trầm thành Kỳ từ thân cho đến rễ (Trầm khai thác từ phần thân còn Kỳ thường ở dưới gốc rễ).

Muốn phân loại Trầm Kỳ tốt xấu bằng cách :  Nếu cho vào nước Trầm Hương chìm xuống tận đáy là loại Trầm tốt nhất; nếu lơ lững thuộc loại 2, còn nổi trên nước là loại 3. Còn Kỳ Nam cũng nặng và mang tính chất như chìm nổi như Trầm, nhưng lớp áo thường rịn ra chất tinh dầu ươn ướt ngửi rất thơm.

Trầm Hương Kỳ Nam

Trầm Hương Kỳ Nam
16 1 17 33 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==