==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

  • Những điều huyền bí từ Cọp

    Những điều huyền bí từ Cọp

    Những điều huyền bí từ Cọp , theo người xưa qua những kinh nghiệm từng trải, cho rằng con cọp khi chết đi thân xác nó có nhiều tác dụng :

  • Trầm Hương - Kỳ Nam

    Trầm Hương - Kỳ Nam

    Trầm Hương - Kỳ Nam là các báu vật trong rừng sâu. Vì một ký Trầm có thể đổi được chục cây vàng, một ký Kỳ đổi được cả ký lô vàng. Do Trầm Kỳ được sử dụng vào các môn thuốc chữa bệnh và hương liệu. Dọc theo dãy Trường Sơn từ Quảng Bình xuống đến Lâm Đồng, những người dân sống nơi đây thường vào rừng săn bắn, và thường tìm kiếm trầm hương và kỳ nam.

Tin Tức,tin tuc

Tin Tức,tin tuc
55 6 61 116 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==