==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Lễ trồng cột - Người Tày

Lễ trồng cột - Người Tày , với ý nghĩa trồng các cây cột để giữ sự bình yên cho đất đai, vào khoảng tháng 9 Âm Lịch, và cứ đủ một giáp 12 năm mới làm lễ một lần.

Du lịch Tây Nguyên tết 2019 có gì thú vị? Du lịch Tây Nguyên tết 2019 có gì thú vị?

Lễ trồng cột - Người Tày , với ý nghĩa trồng các cây cột để giữ sự bình yên cho đất đai, vào khoảng tháng 9 Âm Lịch, và cứ đủ một giáp 12 năm mới làm lễ một lần.

11 chiếc cột có hình như dùi trống được đem trồng ở bãi đất bằng, cây cột chính trồng ở giữa, 10 cây cột còn lại trồng chung quanh. Một con trâu mập mạp, cùng bộ sừng và đuôi có cài bông hoa được đem ra tế thần, khi đó thầy mo lo việc cúng tế còn thanh niên nam nữ từng tốp nhảy múa, đánh cồng, thổi khèn ở quanh 11 cây cột.

Lễ trồng cột - Người Tày

xem thêm chương trình

Lễ trồng cột - Người Tày

Lễ trồng cột - Người Tày
16 1 17 33 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==