==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Ma lai rút ruột là khi một người bị bệnh ngày một gầy yếu. Người dân tộc miền núi còn mang nặng tính sùng bái thần linh, nên còn nhiều hủ tục chưa xóa bỏ được, nên khi chúng ta nghe nói đến những hủ tục này đều phải rùng mình.

Rừng – ý nghĩa to lớn trong văn hóa Tây Nguyên Rừng – ý nghĩa to lớn trong văn hóa Tây Nguyên

Ma lai còn gọi là Ma Rừng, ban ngày là người nhưng ban đêm chỉ có cái đầu lăn đi tìm phân người để ăn. Ai đi tiêu không đề phòng, bị ma lai ăn phân tức người đó bị ma lai rút ruột, lâu ngày cơ thể không còn gì là phải chết. Nếu biết nhà con ma lai mà đến tạ lễ thì sẽ sống.

Ma lai rút ruột

Hiện tượng này trước đây xuất hiện ở tộc người Ê Đê, Mường, H’Mông, ai có cổ cao ba ngấn xem người đó là ma lai, ai sinh con ra có cổ ba ngấn liền đem vào rừng sâu mà bỏ.

Sau này có người nói không phải do ma lai rút ruột, mà do các thầy mo dùng thuốc thư (bùa ngải) trấn yểm mà vô tình dẫm qua, hay chính thầy mo thư yểm.

Chi tiết xem thêm tại đây: https://befilo.com//profile/vietsensetravel

Ma lai rút ruột - một hủ tục rùng mình ở Tây Nguyên xưa kia

Ma lai rút ruột - một hủ tục rùng mình ở Tây Nguyên xưa kia
47 5 52 99 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==