==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Vietsense Travel vinh hạnh tổ chức thành công chương trình khám phá những điều tuyệt vời nơi vùng đất 3 tỉnh cho Đoàn Cựu Sinh Viên K11 Chế Tạo Máy Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Kết thúc hành trình 4 ngày 3 đêm với rất nhiều trải nghiệm thú vị, những khoảnh khắc ấn tượng đã giúp cho cả đoàn có một chuyến đi tuyệt vời

Hình Ảnh Đoàn Cựu Sinh Viên Trường ĐH Bách Khoa - Ảnh 1

Hình Ảnh Đoàn Cựu Sinh Viên Trường ĐH Bách Khoa - Ảnh 2

Hình Ảnh Đoàn Cựu Sinh Viên Trường ĐH Bách Khoa - Ảnh 3

Hình Ảnh Đoàn Cựu Sinh Viên Trường ĐH Bách Khoa - Ảnh 4

Hình Ảnh Đoàn Cựu Sinh Viên Trường ĐH Bách Khoa - Ảnh 5

Hình Ảnh Đoàn Cựu Sinh Viên Trường ĐH Bách Khoa - Ảnh 6

Hình Ảnh Đoàn Cựu Sinh Viên Trường ĐH Bách Khoa - Ảnh 7

Hình Ảnh Đoàn Cựu Sinh Viên Trường ĐH Bách Khoa - Ảnh 8

Hình Ảnh Đoàn Cựu Sinh Viên Trường ĐH Bách Khoa - Ảnh 9

Hình Ảnh Đoàn Cựu Sinh Viên Trường ĐH Bách Khoa - Ảnh 10

Hình Ảnh Đoàn Cựu Sinh Viên Trường ĐH Bách Khoa

Hình Ảnh Đoàn Cựu Sinh Viên Trường ĐH Bách Khoa
48 5 53 101 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==