==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Tây Nguyên đẹp nhất là khoảng thời gian mùa thu từ tháng 11 đến hết tháng 3 năm sau. Thời điểm này khách thăm quan về nhiều nhất trong năm.

Cùng gia đình Chú Dũng - Hà Nội trải nghiệm những ngày nắng đẹp tại Dak Lak- khám phá Buôn Đôn - Thác Draynur!

Hình ảnh đoàn tham quan 06/11 - Ảnh 1Hình ảnh đoàn tham quan 06/11 - Ảnh 2Hình ảnh đoàn tham quan 06/11 - Ảnh 3Hình ảnh đoàn tham quan 06/11 - Ảnh 4Hình ảnh đoàn tham quan 06/11 - Ảnh 5Hình ảnh đoàn tham quan 06/11 - Ảnh 6Hình ảnh đoàn tham quan 06/11 - Ảnh 7Hình ảnh đoàn tham quan 06/11 - Ảnh 8

Hình ảnh đoàn tham quan 06/11

Hình ảnh đoàn tham quan 06/11
42 4 46 88 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==