==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Vietsense Travel hân hạnh là đơn vị tổ chức Chương trình lần thứ 2 cho tập thể cán bộ nhân viên công ty kho vận đá bạc Vinancomin trong Hành Trình khám phá Tây Nguyên 4 ngày 3 đêm - khởi hành 12-15/12/2019.

Vietsense Travel hân hạnh là đơn vị tổ chức Chương trình lần thứ 2 cho tập thể cán bộ nhân viên công ty kho vận đá bạc Vinancomin trong hành trình trải nghiệm Tây Nguyên 4 ngày 3 đêm - khởi hành 12-15/12/2019 và đoàn ghép khởi hành ngày 14-17/12/2019!

Đoàn Cty kho vận đá bạc Vinacomin 12-15/12 và đoàn ghép 14-17.12 - Ảnh 1

Đoàn Cty kho vận đá bạc Vinacomin 12-15/12 và đoàn ghép 14-17.12 - Ảnh 2Đoàn Cty kho vận đá bạc Vinacomin 12-15/12 và đoàn ghép 14-17.12 - Ảnh 3

 

Đoàn Cty kho vận đá bạc Vinacomin 12-15/12 và đoàn ghép 14-17.12 - Ảnh 4Đoàn Cty kho vận đá bạc Vinacomin 12-15/12 và đoàn ghép 14-17.12 - Ảnh 5

Đoàn Cty kho vận đá bạc Vinacomin 12-15/12 và đoàn ghép 14-17.12

Đoàn Cty kho vận đá bạc Vinacomin 12-15/12 và đoàn ghép 14-17.12
58 6 64 122 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==