==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Vietsense Travel hân hạnh là đơn vị tổ chức tour du lịch lần thứ 2 cho tập thể cán bộ nhân viên công ty kho vận đá bạc Vinancomin trong hành trình du lịch Tây Nguyên 4 ngày 3 đêm - khởi hành 12-15/12/2019.

Khám Phá Những Hồ Nước Thơ Mộng ở Tây Nguyên Khám Phá Những Hồ Nước Thơ Mộng ở Tây Nguyên

Vietsense Travel hân hạnh là đơn vị tổ chức tour du lịch lần thứ 2 cho tập thể cán bộ nhân viên công ty kho vận đá bạc Vinancomin trong hành trình du lịch Tây Nguyên 4 ngày 3 đêm - khởi hành 12-15/12/2019 và đoàn ghép khởi hành ngày 14-17/12/2019!

Đoàn Cty kho vận đá bạc Vinacomin 12-15/12 và đoàn ghép 14-17.12 - Ảnh 1

Đoàn Cty kho vận đá bạc Vinacomin 12-15/12 và đoàn ghép 14-17.12 - Ảnh 2Đoàn Cty kho vận đá bạc Vinacomin 12-15/12 và đoàn ghép 14-17.12 - Ảnh 3

 

Đoàn Cty kho vận đá bạc Vinacomin 12-15/12 và đoàn ghép 14-17.12 - Ảnh 4Đoàn Cty kho vận đá bạc Vinacomin 12-15/12 và đoàn ghép 14-17.12 - Ảnh 5

Đoàn Cty kho vận đá bạc Vinacomin 12-15/12 và đoàn ghép 14-17.12

Đoàn Cty kho vận đá bạc Vinacomin 12-15/12 và đoàn ghép 14-17.12
50 5 55 105 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==