==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Điểm Du Lịch Buôn Ma Thuột: Buôn Ako Dhong

Buôn Ako Dhong (người ta thường gọi là Cô Thôn) nằm về phía bắc, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng trên dưới 2km. 

Điểm Du Lịch Buôn Ma Thuột: Làng Cafe Trung Nguyên Điểm Du Lịch Buôn Ma Thuột: Làng Cafe Trung Nguyên

Buôn Ako Dhong (người ta thường gọi là Cô Thôn) nằm về phía bắc, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng trên dưới 2km. 

 

 

Điểm Du Lịch Buôn Ma Thuột: Buôn Ako Dhong - Ảnh 1

 

Buôn Ako Dhong có số dân gần 300 người với hơn 30 hộ, đa số là các dân tộc Ê Đê, M'Nông... Ako Dhong xưa kia là rừng hoang vu phủ kín, Ama Rin - người chủ buôn - quê ở buôn Ea Mlai thuộc huyện M 'Đrắk là một trong những người đầu tiên góp phần khai hóa đất đai, biến rừng hoang thành buôn Ako Dhong. "Ako" tiếng Ê Đê có nghĩa là đầu nguồn, "Dhong" là lũng. Ako Dhong  là lũng đầu nguồn.

Xem Thêm du lịch Tây Nguyên và chương trình

Điểm Du Lịch Buôn Ma Thuột: Buôn Ako Dhong

Điểm Du Lịch Buôn Ma Thuột: Buôn Ako Dhong
21 2 23 44 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==