==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Bảo tàng các dân tộc Đăk Lăk, bảo tàng hiện đại nhất và lớn nhất khu vực Tây Nguyên. Được xây dựng ngay trên chính Biệt điện Bảo Đại – một di tích lịch sử của Đăk Lăk, Bảo tàng văn hóa các dân tộc Đăk Lăk là một công trình kiến trúc văn hóa được xây dựng theo phong cách hiện đại kết hợp với truyền thống văn hóa dân tộc .

Tới Tây Nguyên Ghé Thăm Khu Sinh Thái Ko Tam Tới Tây Nguyên Ghé Thăm Khu Sinh Thái Ko Tam

Bảo Tàng Văn Hóa Các Dân Tộc Tây Nguyên - Ảnh 1

Không gian nhà dài thu nhỏ hay những dụng cụ quen thuộc trong đời sống của đồng bào Ê Đê,  M’Nông cũng được trưng bày tại bảo tàng. Bên cạnh đó, hơn 1000 hiện vật trưng bày tại bảo tàng sẽ giúp du khách hiểu rõ hơn lịch sử, đặc biệt là văn hóa của 44 dân tộc sinh sống trên địa bàn. Bảo tàng Đăk Lăk cũng là bảo tàng đầu tiên trong cả nước sử dụng 4 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ê Đê trong trưng bày, thuyết  minh.

Bảo Tàng Văn Hóa Các Dân Tộc Tây Nguyên

Bảo Tàng Văn Hóa Các Dân Tộc Tây Nguyên
43 4 47 90 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==